Sterkt fra Haugesund Sparebank

Haugesund Sparebanks resultat av ordinær drift før skatt for 2003, ble på 43 millioner kroner, hele 19 millioner kroner bedre enn året før.