Overvik fikk sin ilddåp

Uten store fakter er Terje Overvik blitt den nye sjefen for all Statoils virksomhet med undersøkelse og produksjon på norsk sokkel.