Bindende forhåndsuttalelse fra kemneren

Skattyterne skal kunne be ligningskontorene om bindende forhåndsuttalelse om konkrete skattespørsmål før ligningsbehandlingen, foreslår Finansdepartementet.