Oljeprisrekord i mars

Prisen på råolje var i mars på 328,82 kroner. Nesten 100 kroner mer enn ventet i statsbudsjettet.