EU struper norsk laks

EU innfører kvoter og krever kutt i den norske lakseeksporten til EU for å beskytte egne oppdrettere i Skottland og Irland. All eksport ut over kvotene ilegges avgift.