Graver for nytt sentralbygg

Forarbeidet til det nye sentralbygget er i gang på HiS. Bygget skalstå ferdig ved årsskiftet 2005/2006.