Motbør for Kommisjonen i ørretsaken

Flere av EUs medlemsland er kritiske til om Europakommisjonen har grunnlag for å ilegge norske og færøyske ørretprodusenter straffetoll.