- Flere klager på feilmåling av bolig

Antallet klager på uriktig oppgitt boligareal ved kjøp, har økt hos Huseiernes Landsforbund.