Energos sved av 1 milliard

Energos-direktør James Robert Elton fikk 3,4 millioner i lønn, pluss telefon og fri bolig.