Sterk auke i besøket av tankskip i Stavanger

Talet på besøk av store skytteltankskip og bøye— lastarar til Mekjarvik og Åmøyfjorden er meir enn dobla hittil i år. Ei viktig forklaring er kutt i kystgebyret.