Høgskulen på Jæren reddet

Høgskulen på Jæren i Hå får 2 millioner kroner i neste års statsbudsjett — og har dermed fått plass i det offentlige utdanningssystemet.