Milliardtap etter riggstreik i 111 dager

Etter historiens lengste streik på norsk sokkel, hevder riggeierne at samfunnet er påført milliardtap. I dag har konflikten vart 111 dager.