Nito advarer mot Manpower-selskaps kontrakter

I dagens arbeidsmarked er det ingen grunn til å gå med på betingelsene til Experis, mener Nito. Etter at E24 tok kontakt med Manpower-selskapet, har de endret på en av kontraktene.

ADVARER: Advokatfullmektig Malin Rogne i Nito-advokatene har snakket med flere nyutdannede som har stilt spørsmål rundt Experis Academy-kontrakten. Rogne har anbefalt dem ikke å skrive under.
Publisert: Publisert:

– Dette er noe av det verste jeg har sett, sier advokatfullmektig Malin Rogne i Nito-advokatene. Nito er landets største organisasjon for ingeniører og teknologer.

Hun forteller at Nito den siste tiden har fått flere henvendelser fra unge medlemmer om kontrakten som Experis tilbyr.

Experis er et IT-konsulentselskap i systemet til bemanningsgiganten Manpower. For fem år siden ble utdanningsprogrammet Experis Academy startet opp. Det retter seg mot nyutdannede med bachelor- eller mastergrad innen IT.

I fjor høst kunne selskapet melde at 240 av 250 deltagere siden oppstarten har fått relevante jobber. Nito vil likevel advare mot Experis Academy. Spesielt med dagens jobbmarked, der etterspørselen etter IT-faglig kompetanse er enorm.

– Når jeg får spørsmål om arbeidsavtaler er jeg som regel forsiktig med å gi klare anbefalinger, men disse avtalene har jeg frarådet å signere på, sier Rogne.

Experis-sjef Marko Valsamidis svarer at en del av deres deltakere opplever å ikke få relevante jobber med bachelorgraden.

– Derfor synes vi det er merkelig at Nito fraråder unge å delta i vårt kompetanseutviklingsprogram.

– All risiko på den nyutdannede

Nito mener at Experis Academy-kontrakten velter all risiko for feilansettelser og svingninger i markedet over på de nyutdannede.

Blant annet gjennom følgende forhold:

  • Programmet varer 15 måneder. Hvis en ansatt vil slutte i løpet av det første halvåret, må hen betale 150.000 kroner. Beløpet reduseres deretter med 17.000 kroner per måned.
  • De tre første månedene innebærer opplæring gjennom utdanningsinstitusjonen Noroff. I denne såkalte upskill-perioden får den ansatte halv lønn, tilsvarende 225.000 kroner i året.
  • Etter tre måneder skal man utplasseres hos en Experis-kunde. Hvis man ikke får oppdrag hos kunde, får den ansatte halv lønn.
  • Dersom 20 kunder takker nei etter å ha sett den ansattes CV, kan Experis velge å avslutte arbeidsforholdet.
  • Ved fravær, eller hvis det ikke er oppdrag til den ansatte etter den tre måneder lange opplæringsperioden, kan Experis forlenge bindingstiden med en periode som er tilsvarende lang.
Les også

Mangel på IT-folk: Ansatte kokk, politimann og oljearbeider

Endret på kontrakten

Experis Academy-sjef Marko Valsamidis har avslått å stille til telefonintervju med E24.

I en e-post skriver Valsamidis at han er uenig med Rogne om at arbeidsavtalene velter all risiko over på de nyutdannede.

– Dersom vi har gjort en feilansettelse og må si opp personen av saklige grunner, stiller vi ingen krav om betaling av studiekostnad. Da er det vi som har gjort en feil, og risikoen er på vår kappe.

Svenske Marko Valsamidis har sett 250 nyutdannede fullføre Experis Academy-programmet.

Når det gelder elementene i kontrakten som Nito reagerer på, har Experis gjort flere endringer.

Valsamidis skriver at de har tatt ut formuleringen om at Experis kan avslutte arbeidsforholdet etter 20 avslag hos kunder. Han skriver også at halv lønn i perioder uten arbeidsoppdrag «ikke gjelder i våre kontrakter».

– Det er mulig Nito-advokaten har en kontrakt som er utdatert.

E24 har sett kontrakten Nito reagerer på. Den er datert 30. mai i år.

Dropper halv lønn

Første gang E24 tok kontakt om saken var onsdag ettermiddag. Torsdag formiddag fikk Valsamidis oversendt spørsmål på e-post.

I mellomtiden hadde et Nito-medlem, som nylig har signert kontrakt for oppstart i august, mottatt mail fra Experis.

Der skriver Experis at de gjør tre endringer i arbeidsavtalen:

  • Nå skal alle konsulenter ha full månedslønn selv om man ikke er ute i oppdrag etter upskill-perioden. Experis beholder halv lønn under upskill-perioden «på grunn av vesentlige investeringer i forbindelse med upskill-programmet».
  • Hele avsnittet om at Experis kan avslutte arbeidsforholdet etter 20 avslag strykes.
  • Det samme gjøres med et avsnitt om at den ansatte er forpliktet til å ta oppdrag så lenge det er inntil 1,5 times reisetid hver vei.

Rogne i Nito-advokatene mener det er positivt at Experis har tatt en ny gjennomgang av arbeidsavtalene.

– Etter min mening står bindingstiden og sluttgebyret fremdeles ikke i forhold til den opplæringen som tilbys, men det er en viktig endring at arbeidstagerne nå er sikret rett til full lønn også i eventuelle perioder mellom oppdrag.

– Det burde likevel ikke være nødvendig med påtrykk fra fagforeninger og media for at arbeidsgivere skal tilby anstendige vilkår til ansatte, sier hun.

Rogne sier det ikke burde være nødvendig med påtrykk fra fagforeninger og media for at arbeidsgivere skal tilby anstendige vilkår til ansatte.

Valsamidis skriver at de har jobbet lenge med de nye kontraktene.

– Endringene som vi har gjort i våre arbeidsavtaler, er uavhengig av din kontakt med oss. Arbeidet med dette var påbegynt for mange måneder siden.

Les også

Roper varsku om få IT-folk: – Naivt å tro at Norge skal bli verdensledende

Mer enn onboarding

Marko Valsamidis forklarer at de som benytter seg av Experis Academy-programmet, gjør det for å oppgradere IT-kompetansen sin, samtidig som de får halv lønn i læretiden.

– Vi betaler for lærerkrefter, personlig konsulentleder, en senior mentor med mange års erfaring innen IT, en personlig karrierecoach, lokaler, PC og teknisk utstyr som hver kandidat får tildelt under programmet. Alt dette koster mer enn det kandidaten må betale tilbake dersom hen slutter og begynner hos en konkurrent før kontraktstiden er over.

– Det er helt vanlig i næringslivet når man investerer store beløp i utdanning av ansatte, at det er en avskrivning av beløpet etter endt utdanning. Vi mener det er god balanse i hva vi investerer og hva den ansatte her forplikter seg til.

Videre skriver Valsamidis at ifølge deres kunder trenger åtte av ti av de som kommer direkte fra høyskole eller universitet nesten ett år på å bli produktive i IT-jobben.

– Kandidater som har fullført opplæringsperioden ved Experis Academy trenger i gjennomsnitt mellom fire og seks uker for å være like produktive.

Widerøe-sjefen om sommerferien: – Må være forberedt på at det kan bli forstyrrelser

Nito: Opplæring koster

Malin Rogne i Nito-advokatene sier at arbeidsgivere som ansetter nyutdannede må regne med noe utgifter til opplæring, og at det ikke er normalt å holde arbeidstageren ansvarlig for dette.

– Det er mer vanlig å avtale bindingstid ved etterutdanning og kostbare utdanningsløp.

Marko Valsamidis poengterer at upskill-perioden hos dem ikke handler om onboarding, men tilbud om en skoleplass.

– Kandidaten får gratis skolegang med lønn mot å forplikte seg til å jobbe for Experis i 15 måneder. Hvis kandidaten velger å slutte før de 15 månedene, må hen betale skolegangen eller deler av den selv.

Det er det kun én som hittil har giort, ifølge Valsamidis.

– Kandidaten ble headhuntet av en konkurrent. Den nye arbeidsgiveren har påtatt seg å betale de resterende kostnadene for brudd på bindingstiden.

Pensjonsalderen blir høyere med dem: – Man er jo ikke ubrukelig når man er 67
Publisert: