Vil bruke 12,5 milliarder på Tommeliten-feltet

Utbygging og drift av feltet i Nordsjøen er ventet å gi 5.000 nye årsverk.

Tommeliten skal knyttes til infrastrukturen på Ekofisk-feltet.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen mottok mandag plan for utbygging og drift (PUD) for Tommeliten A i Nordsjøen.

Planen ble gitt av operatøren Conocophillips og partnerne Vår Energi, PGNIG og TotalEnergies.

De totale investeringene for prosjektet er anslått til rundt 12,5 milliarder kroner og produksjonsoppstart er ventet i 2024. Det går frem av en pressemelding.

I en konsekvensutredning som ble lagt frem i mai, var investeringene anslått til rundt 13 milliarder kroner.

– Svært glad

– Jeg er svært glad for å se at rettighetshaverne har funnet frem til en god utbyggingsløsning for Tommeliten A. Prosjektet utnytter eksisterende infrastruktur noe som bidrar til god ressursutnyttelse og høy verdiskaping, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) i en uttalelse.

Utbygging og drift av feltet ventes å gi om lag 5.000 årsverk totalt over levetiden, med det største behovet for arbeidskraft de første fem årene.

– Jeg ønsker å videreutvikle norsk petroleumsindustri. Utbygging av lønnsomme funn er viktig for å opprettholde aktiviteten på norsk sokkel og i leverandørindustrien. Det er derfor svært gledelig å motta utbyggingsplanen for Tommeliten A, vel vitende om at prosjektet bringer med seg ringvirkninger og inntekter til fellesskapet, sier Persen.

Funnet i 1977

Tommeliten Alpha-funnet ble gjort i 1977. Det er et gass- og kondensatfelt sørvest i Nordsjøen. To ganger tidligere har utviklingen av funnet blitt stoppet ved konseptvalg, ifølge Oljedirektoratet.

Det amerikanske oljeselskapet ConocoPhillips er operatør med en eierandel på 28,26 prosent. Partnere er PGNiG Upstream Norway med en eierandel på 42,38 prosent, TotalEnergies EP Norge med en andel på 20,23 prosent og Vår Energi med 9,13 prosent.

Ressursene er anslått til 125 millioner utvinnbare fat oljeekvivalenter, hvor gass utgjorde tre fjerdedeler.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) fikk mandag overlevert plan for utbygging og drift (PUD) for Tommeliten A i Nordsjøen.

Planen er å bygge ut feltet med et havbunnsanlegg, som blir knyttet til infrastruktur på Ekofisk-feltet.

- For det første har kostnadene kommet betraktelig ned gjennom bruk av norsk subsea-teknologi, standardisert subsea-teknologi som har blitt veldig konkurransedyktig. Der man tidligere har brukt plattformkonsepter, har vi fått ned kostnaden ganske signifikant med å bruke subsea-teknologi, sier driftsdirektør på Ekofisk, Jan-Arne Johansen.

- Det andre er kapasitet til å ta imot gassen, prosessere den og transportere den videre på Ekofisk-senteret. Tidligere var det også kapasitet, men nå er kapasiteten enda mer tilgjengelig, så det får ikke noen konsekvens for produksjonen fra andre felt, sier han til E24.

Johansen betegner lønnsomheten i prosjektet som «veldig god», og viser til en balansepris (break-even) på under 30 dollar per fat oljeekvivalent.

Tre fjerdedeler av ressursene er gass, mens resten er kondensat.

Klimautslipp «under snittet»

Ifølge Johansen vil feltet ha klimautslipp på rundt seks kilo per fat, noe han sier er «et karbonavtrykk som er under snittet på norsk sokkel».

Planene for utbyggingen blir levert inn mens verdensledere er samlet på klimatoppmøtet i Glasgow for å forsøke å redusere utslipp. Samtidig står Europa midt i en energiskvis, med skyhøye priser på blant annet gass og strøm.

- Vi ser nå en delvis energikrise og priser som har konsekvenser for både matproduksjon og andre negative konsekvenser. Det å ha en stabil energitilførsel på den mest mulig miljøvennlige måten, betinger at også olje og gass har en plass i mange år, sier Johansen.

Publisert: