- Flest mulig bør få eie bolig- og hyttetomt

Forslag til ny tomtefestelov ble lagt fram i statsråd fredag.Lovforslaget legger opp til en vesentlig forenkling i forhold tildagens lov om festetomter.