Sjokk og vantro i norsk skipsfart

Utflagging av norske skip i offshoreflåten og tap av mange hundre arbeidsplasser på lokale skip blir ifølge lokale redere opplagte følger av Schjelderup-utvalgets flertallsforslag.