Nå kan du bytte trygd med jobb

Nå kan uføretrygdede komme i jobb igjen om de klarer og ønsker det. Arbeidsgiver får trygden mens du får lønn.