- Politikerne burde blitt orientert

— Hvorfor har administrasjonen opprettet en ekstra klasse ved Gosen skole, uten at politikerne er informert?