• Slik vil Facebook-oppdateringene se ut for alle, etter hvert som endringene rulles ut. Her kan lettere du kontrollere hvem som ser hva.

Hermer etter Google+

Google+ gjorde det lettere å kontrollere hvem som ser hva om deg på sosiale medier. Nå gjør Facebook store endringer for å ta opp kampen.