Økt utlån i fjor

Norske finansinstitusjoners samlede utlån til publikum økte med 8 prosent i fjor. I 1998 var økningen på 10 prosent, viser en oversikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB).