Tess gjør det godt

Tess Rogaland AS med avdeling i Sandnes og nyetablering på Bryne solgte for 37,7 millioner kroner 1999. Resultatet før skatt vil ligge på 3 millioner kroner.