Vil bare selja ein tredel av Statoil

Staten skal ha minst to tredelar av aksjane i Statoil også etter at selskapet er delprivatisert. Slik går det om Regjeringa får vilja si i Stortinget.