Rekekvotene øker

I går økte Fiskeridirektøren maksimalkvotene i rekefisket i Skagerrak og Nordsjøen. Fartøyenes maksimalkvoter blir for tredje periode økt fra 27 tonn til 40 tonn per fartøy i rekefisket sør for 62 grader nord.