Slam-kontrakt for 80 millioner

Umoe Olje og Gass AS har fått kontrakt på levering av et slambehandlingsanlegg til Oseberg C plattformen.