Oseberg-kontrakt til Umoe

Norsk Hydro har tildelt Umoe Olje og Gass en totalkontrakt på levering av et slambehandlingsanlegg til Oseberg C-plattformen. Anlegget skal produsere borevæske til bruk ved boring og vedlikehold av oljebrønner, samt gjenvinne brukt borevæske. Kontrakten er verdt 80 millioner kroner og omfatter innkjøp, bygging og installasjon av en modul på 500 tonn.