Rosenberg sultefôret melkeku

Fra 1975 og fram til 1988 sto Rosenberg Verft for rundt 65 prosent av overskuddet i Kværner-konsernet. Nå kan Rosenberg sammenlignes med en melkeku på sultefôring.