Synnøve frir til Tine-utbrytar

Det børsnoterte meieriselskapet Synnøve Finden ASA ber Tine Fellesmeieriet bryta med Tine-systemet for heller å levera mjølk, fløte og yoghurt med Synnøve Finden-merke på.