• UiS-direktøren foreslår å opprette en 50 prosent stilling som studentombud fra 1. januar 2015. Tommy Ellingsen

UiS-avtale med Norsk Industri

Denne høsten startet UiS et erfaringsbasert masterstudium i teknologi. Norsk Industri og UiS har gjort en avtale om å markedsføre studiet for 130.000 medlemmer.