Fregatt-avtale uten gjenkjøp

Norsk skipsindustri og norske leverandører merker lite tilfregattavtalen med Spania, som lover milliarder til norsk industri.