Norconserv vil bli samboer med Gastronomisk

I forslag til statsbudsjett gis det penger til mer matforskning. Med nye penger rykker Norconserv ett skritt nærmere nybygg på Ullandhaug.