Første regulære lakserute Norge-Japan

Norsk flybåren, fersk laks kan leveres et helt døgn raskere til japanske forbrukere etter at den første frakteruten mellom Gardermoen og Osaka ble åpnet torsdag ettermiddag.