Historisk for Sandnes Sparebank

40 prosent resultat— framgang til nesten 100 millioner kroner før skatt. Sterk vekst. Lave kostnader. Lite tap.