Kommuneforbundet motStatoil-privatisering

Privatisering av Statoil må ikke skje. Dettevil føre til at store samfunnsverdier gis bort til private, menerNorsk Kommuneforbund.