Bedret resultat for Narvesen i 1999

Narvesen økte sitt overskudd fra 1998 til 1999. I fjor var resultatet før skatt 156 millioner kroner, mot 109 millioner i 1998. Narvesen hadde i 1999 en omsetning på 6.524 millioner kroner. Dette er også høyere enn i 1998. Da var omsetningen 6.186 millioner kroner.