Akademikerne vil ha 3,5 milliarder

Akademikerne krever 3,5 milliarder kroner ved lønnsoppgjøret i stat og kommuner. Pengene skal brukes for å rekruttere og beholde nøkkelpersonell. Organisasjonen la fram sitt krav for motparten torsdag.