Lav inntekt gir dårligere helse

Utsagnet om at det er bedre å være rik og frisk, enn fattig og syk passer godt til bildet av helse-Norge som tegnes i en ny undersøkelse.