Regjeringen vil privatisere en tredel av Statoil

Regjeringen Stoltenberg foreslår å delprivatisere inntil en tredel av Statoil og selge 20 prosent av andelene i SDØE Statens direkte økonomiske engasjement.