Berget byggfag ved Time

Fylkespolitikerne i opplæringsutvalget tar protestene fra den lokale byggebransjen til følge og berger byggfagene ved Time videregående skole fra total utradering,