Nærmere ilandføring av Ormen-gassen

Interessen for ilandføring av gassen fra Ormen lange-feltet er stor. Ni kommuner i Møre og Romsdal er interessert i å ta imot gassen fra det store feltet på Haltenbanken.