Forsvarsdriften reduseres

Regjeringen foreslår en samlet bevilgning til Forsvaret på 27.225 millioner kroner i 2001. 1922 millioner av disse skal gå til Forsvarets deltakelse i internasjonale operasjoner, det aller meste i Kosovo.