• Her er en av de mange planlagte vindmøllene i Rogaland. FOTO: PÅL CHRISTENSEN

Statoil selger vindmøller

Statoil selger to vindmøller på Utsira. Nå kan du bli medeier.