• Colourbox

Når må meldekortet sendes inn?

Som midlertidig uføretrygdet har jeg i tre udaterte nesten likelydende brev fått beskjed om meldeplikten som snart innføres hver 14. dag.