• Fylkespolitikarane har fått ei heit miljøpotet i fanget. Tide Sjø sine planar om nye miljøvennlege gassferjer i Tau-sambandet kan vera lovstridig slik at konkurrentane ber om ny anbodskonkurranse.

SV krev ny anbodskonkurranse

— For å få til eit tenleg, moderne og miljøvennleg ferjetilbod i Tau-sambandet må det lysast ut ny anbodskonkurranse.