Rødt på Sørlandet

Risa AS vil gjerne ha en framskutt base i det nye industrifeltet Nulandsvika ved E39 i Flekkefjord.