Ueing om klima-utval

Vegen til ei framtid utan klimagassutslepp i Norge treng ikkje kosta skjorta. Eller? Fagfolk diskuterer hissig kostnadene ved ei omlegging.