• Knut S. Vindfallet

Feriepenger for alle pengene

I disse dager får de fleste arbeidstakere i Norge feriepenger. Hvilke krav har du som ung?