• Thomas Førde

Glede over ny styreleder i Hydro

— Terje Vareberg er et spennende og godt forslag til ny styreleder i Hydro.