Phillips gir til nytt senter for oljeutvinning

Phillips-gruppen betaler 30 millioner for å få etablert etinternasjonalt forskningssenter på Ullandhaug.