Norske kinoer markedsføres fra Stavanger

Stavanger-selskapet Markedsføringshuset har inngått avtale med Filmweb, internettselskapet til norske kinoer, om å stå til disposisjon med markedsundersøkelser for å kundeorientere kinoene.