- Fagkunnskap taper i skolen

Spørsmålet Rogaland Lektorlag stiller, er «Hva skjer med skolen?». Mandag blir det åpen debatt om temaet.